Nguyễn Đức Luân

Nguyễn Đức Luân

Chuyên viên tư vấn khách hàng cao cấp, có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại nhiều dự án khác nhau
Organization: Bảo Tín